Behandlingar

Medicinsk fotvårdsbehandling                                            550:-

Delbehandling                                                                    330:-

Remisspatienter

Remisspatient med frikort                                                  Gratis

Remisspatent med högkostnadskort                                  200:-

Betalning

Avgiften betalas vid besöket. Du som valt att inte betala patientavgift i samband med besöket faktureras. Vid fakturering tas en faktureringsavgift ut, f n 50 kr. Om fakturan inte betalas tas en påminnelseavgift, om f n 60 kronor, ut.

Uteblivet besök

Hör av dig om du inte kan komma till ett bokat besök, då kan någon annan få din tid. Besöket ska avbokas senast 24 timmar före utsatt tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala avgift. För en del besök är avgiften vid uteblivet besök dubbel avgift. Kostnaden för ett uteblivet besök registreras inte i ditt högkostnadskort och frikort gäller inte.

Högkostnadskort och frikort

Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än 1300 kr under ett år för läkarbesök, sjukvårdande behandling och patientavgift för recept.

När du kan visa att du uppnått 1300 kr kan du be om ett frikort som innebär avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden.